Nyhetsbrev uke 5

Blant temaene: Fiendebilder, BBC og data i spillformat.

”Data i spill­for­mat øker innsikt og engas­je­ment”, hevder Nicholas Diakopou­los, og tar i en artikkel for seg hvor­dan man kan bruke ele­menter fra spill i pre­sen­tasjon av data.

På Fak­ta først pre­sen­ter­er Olav Anders Øvre­bø denne gang to essen­sielle video­er om data, sta­tis­tikk og jour­nal­is­tikk, mens Jens Kjeld­sen siden sist har tatt for seg fien­de­bilder og ond­skapens retorikk på Retorikkbloggen.

På Pressens pris det siden sist kom­met to nye inn­legg. Hal­l­vard Moe har tatt for seg BBCs plan­lagte kutt i nett­til­budet, og Olav Anders Øvre­bø har skrevet om Mediebedriftenes ønske om en has­teen­dring av mediestøtten.

Også på bloggen Ad:varsel har to nye inn­legg kom­met til siden sist. Pål Hivand har denne gan­gen både tatt for seg Wik­ileaks og andre nettst­ed­er for varslere, og han skriv­er at Ad:varsel har gått fra å være kun en blogg til også å bli et nettsam­funn for varslere.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. ARE­NA-fore­lesnin­gen med Geert Mak går av sta­be­len på Lit­ter­aturhuset i Oslo onsdag16. feb­ru­ar, og 17. feb­ru­ar inviter­er Europabeveg­elsen i Oslo til åpent debattmøte om data­la­grings­di­rek­tivet. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: aftenposten.no melder om at den norske folketellin­gen fra 1910 nå er offentlig­gjort og søk­bar på net­tet, og dagenmagazinet.no skriv­er at fler­tal­let av folket nå er for trykkin­gen av karikaturtegningene.

For å lese artiklene:

Data i spill­for­mat øker innsikt og engasjement
Nå som vi har til­gang til mengder av data, hva skal vi gjøre med dem? Av Nicholas Diakopoulos.

Fak­ta først:
Data er best på film

…i hvert fall noen ganger: to essen­sielle video­er om data, sta­tis­tikk og jour­nal­is­tikk. Av Olav Anders Øvrebø

Retorikkbloggen
Fjendebilleder

Hvad fik Jared Lee Lough­n­er til at skyde, såre og dræbe uskyldige i Tuc­son. Fjen­de­billed­er og had kan være en del af fork­larin­gen. Av Jens Kjeldsen.

Pressens pris
BBC kut­ter nettilbudet

Med pres­set økono­mi lanser­er BBC omfat­tende omleg­ging på nett. Av Hal­l­vard Moe.

Vil ha has­teen­dring av pressestøtten
Med pres­set økono­mi lanser­er BBC omfat­tende omleg­ging på nett. Av Olav Anders Øvrebø.

Ad:varsel
Ingen flere løgner!

Det som kjen­neteg­n­er Wik­iLeaks’ lekkas­jer er ikke avs­lørin­gene av våre sam­funns legit­ime hem­me­ligheter, men mak­thav­ernes og mak­tens løgn­er. De fort­jen­er intet forsvar. Av Pål Hivand.

Ad:varsel – et nettsam­funn for og av varslere
Ad:varsel utvider fra blogg til nettsam­funn åpent for alle inter­essert i varsling og ytrings­fri­het. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen