Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-pri­sen 2011 ble 13. janu­ar i år til­delt feng­sels­le­gen Kje­til Karl­sen for det motet han har utvist i kam­pen for fan­gers ret­tig­he­ter i nors­ke fengs­ler. I 2005 vars­let han om brudd på regel­ver­ket for bruk av iso­lat over­for fan­ger i Tromsø fengsel.

 

Ingen flere løgner!

Det som kjenne­teg­ner WikiLe­aks’ lek­ka­sjer er ikke avslø­rin­ge­ne av våre sam­funns legi­ti­me hem­me­lig­he­ter, men makt­ha­ver­nes og mak­tens løg­ner. De for­tje­ner intet forsvar.