Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-prisen 2011 ble 13. jan­u­ar i år tildelt fengsel­sle­gen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i kam­p­en for fangers ret­tigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelver­ket for bruk av iso­lat over­for fanger i Trom­sø fengsel.

 

Ingen flere løgner!

Det som kjen­neteg­n­er Wik­iLeaks’ lekkas­jer er ikke avs­lørin­gene av våre sam­funns legit­ime hem­me­ligheter, men mak­thav­ernes og mak­tens løgn­er. De fort­jen­er intet forsvar.