Talens tilbakekomst

22/7 på hjemmesiden Virksomme ord

De fryk­telige hen­delser 22/7 skapte en ekstra­ordinær situ­asjon i Norge. Denne situ­asjo­nen har fos­tret noen ekstra­ordinære taler: Statsmin­is­terens tale i Oslo Domkirke, H.K.H Haakon Mag­nus app­pell på Råd­hus­plassen i Oslo, Kon­gens beve­g­ende ord under min­neser­e­monien i Oslo Spek­trum, og mange fler. På hjemmes­i­den Virk­somme ord kan du nå lese disse tal­ene samt en rekke andre taler som ble holdt i forbindelse med ter­ro­ran­grepet. Les for eksem­pel “Den vik­tig­ste frontlin­jen”, som Eirik Newth holdt på Unge Ven­stres som­mer­leir (1/8) eller Eva Hil­drums “Vi skal bygge opp de knuste kon­torene”.

Virk­somme ord er en data­base som doku­menter­er den poli­tiske tal­ens his­to­rie i Norge. Den springer ut av arbei­det med boken Virk­somme ord. Poli­tiske taler 1814–2005 som Anders Johansen og Jens E. Kjeld­sen pub­lis­erte i 2005. Data­basen innehold­er for­trinnsvis tal­ene i manuskript­form, men det arbei­des på å skaffe flere taler som både lyd- og videofiler.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen