I forsvar

Enhver person som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarstalene er smertefull lesning, andre gir nytt lys til sakens kjerne.

Forsvarstal­en til Anders Behring Breivik er tilgjen­gelig på Virk­somme Ord. Det samme er forsvarsta­l­ene til lands­for­rædere og nazis­ter som Vid­kun Quis­ling (1945) (fra dag 1 og dag 2 av hans forsvar), Hen­ry Rin­nan (1946) og Knut Ham­sun (1947).

Men her finner man også forsvarstaler fra helt annet hold. Fra rettssak­er mot arbei­der­beveg­elsens folk kan man lese ordene til Mar­cus Thranes forsvar­er Bern­hard Dunker (1855), og fra poli­tiske aktivis­ter som Ellisif Wes­sel (1914) og Arvid Hansen (1928). Fra rettsak­er på slut­ten av 1800-tal­let, ret­tet mot kul­tur­radikalerne og kun­st­ner­bo­he­men, kan man lese forsvarsta­l­ene til Hans Jæger (1886), og Chris­t­ian Krogh (1887).

TEMA

R

ettssta
t

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen