I forsvar

Enhver person som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarstalene er smertefull lesning, andre gir nytt lys til sakens kjerne.

For­svars­ta­len til Anders Behring Brei­vik er til­gjen­ge­lig på Virk­som­me Ord. Det sam­me er for­svars­ta­le­ne til lands­for­ræ­de­re og nazis­ter som Vid­kun Quis­ling (1945) (fra dag 1 og dag 2 av hans for­svar), Hen­ry Rin­nan (1946) og Knut Ham­sun (1947).

Men her fin­ner man også for­svars­ta­ler fra helt annet hold. Fra retts­sa­ker mot arbei­der­be­ve­gel­sens folk kan man lese orde­ne til Mar­cus Thra­nes for­sva­rer Bern­hard Dun­ker (1855), og fra poli­tis­ke akti­vis­ter som Elli­sif Wes­sel (1914) og Arvid Han­sen (1928). Fra rett­sa­ker på slut­ten av 1800-tal­let, ret­tet mot kul­tur­ra­di­ka­ler­ne og kunst­nerbo­he­men, kan man lese for­svars­ta­le­ne til Hans Jæger (1886), og Chris­ti­an Krogh (1887).

TEMA

R

ettssta
t

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen