FORFATTER

Jørgen Thune Johnsen
Jørgen Thune Johnsen

Seniorkonsulent ved UiB. Master i medievitenskap.

http://www.uib.no/personer/Jørgen.Thune.Johnsen


3 bidrag

Tabloid og homovennlig

VG og Se og Hørs popu­læ­r­jour­na­lis­tikk har vært et bed­re virke­mid­del i de homo­fi­les kamp for bed­re ret­tig­he­ter, enn den tra­di­sjo­nel­le, “seriø­se” pres­sen.

 
 
til toppen