FORFATTER

Olav Anders Øvrebø
Olav Anders Øvrebø

Journalist og redaktør. Erfaring fra bl.a. Energi og Klima, Vox Publica, Mandag Morgen, Netzeitung, Nettavisen, NTB. Utdannet medieviter.

https://voxpublica.no/author/olav


195 bidrag

Pressens talsmann nr. 1

Chr. A.R. Chris­ten­sen er ikke den mest kjen­te aktø­ren i norsk presse­his­to­rie. Men han er en av de aller vik­tigs­te, mener Mar­tin Eide, som har skre­vet bio­gra­fi om presse­ideo­lo­gen og mot­stands­man­nen.

 
 
til toppen