Algoritme

En algoritme er i matematikk og informatikk en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et eller flere problemer. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • algoritme

  Algoritme er i matematikk og databehandling en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave. For eksempel er regelen for divisjon av flersifrede tall en algoritme, det samme gjelder reglene for skatteberegning. Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved ord, matematisk symbolikk og/eller skjematisk fremstilling av arbeidsgangen.

 • kompleksitetsklasser

  Kompleksitetsklasser er innen matematikk en måte å klassifisere problemer på ut fra hvor lang tid det tar å løse dem. Tidsforbruket angis som en funksjon av størrelsen på oppgaven.

  Fra wikipedia

 • Algoritme

  En algoritme er i matematikk og informatikk en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et eller flere problemer.

 • Dijkstras algoritme

  Dijkstras algoritme er en grådig algoritme for å finne korteste vei fra en gitt node til alle andre noder i en graf.

 • Genetisk algoritme

  En genetisk algoritme (GA) er en søkeheuristikk innenfor kunstig intelligens, som har som mål å etterligne den naturlige evolusjonsprosessen.