Bergen internasjonale filmfestival

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Harald Schjelderup

    Harald Schjelderup, norsk politiker (Arbeiderpartiet). Han var byrådsleder i Bergen fra 2015 til 2019. Schjelderup er utdannet cand.polit. i 1997 fra Universitetet i Bergen med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Han er medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet fra 2015. Schjelderup var politisk rådgiver for ordfører og senere byråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i perioden 1999–2003.

  • filmfestival

    Filmfestival, festival hvor man viser film etter generelle eller spesialiserte utvalgskriterier. De fleste filmfestivaler har et hovedprogram hvor filmene konkurrerer om én eller flere priser; dessuten vises gjerne sideprogrammer. Mange filmfestivaler, som de eldste i Venezia, Cannes og Berlin, er åpne for spillefilmer som kommer fra hele verden, mens andre festivaler kan være spesialiserte, som Clermont-Ferrand (kortfilm), Chicago (barnefilm), Créteil (kvinnefilm) og Bologna (restaurert stumfilm).

Mer om Bergen internasjonale filmfestival fra Vox Publicas arkiv