Bibliotek

Bærum bibliotek er et folkebibliotek med hovedkontor på Bekkestua. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Rælingen bibliotek Inventar fra bibliotek

 • Bilde: Oslo Museum

  Deichmanske bibliotek

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Grünerløkka filial av Deichmanske bibliotek

 • Bilde: Oslo Museum

  Deichmanske bibliotek

  Fra SNL

 • bibliotek

  Bibliotek er en bygning eller et lokale hvor bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og er en demokratisk arena, der borgerne har mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring. Det bidrar til heving av digital kompetanse og informasjonskompetanse.

 • læringssenter

  Læringssenter, el. læringsressurssenter, er en videreføring av de tradisjonelle bibliotek ved undervisnings- og læringsinstitusjoner. Det omfatter IT- og AV-tjenester, ulike veilednings- og undervisningstilbud og tilgang til relevante og kvalitetssikrede informasjons- og læringsressurser. Det inkluderer lesesalsplasser og grupperom, og er dermed både et fysisk rom og en tjeneste.

  Fra wikipedia

 • Beautiful Creatures

  Beautiful Creatures er første boken i Caster Chronicles-serien på fire bøker, skrevet av Kami Garcia og Maragareth Stohl.

 • Bærum bibliotek

  Bærum bibliotek er et folkebibliotek med hovedkontor på Bekkestua.

 • Meråpent bibliotek

  Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste fra folkebibliotek og høgskolebibliotek som gir lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, etter ordinær lukketid.