Bibliotek

Bærum bibliotek er et folkebibliotek med hovedkontor på Bekkestua. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bibliotek

  Bibliotek er en bygning eller et lokale hvor bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

 • læringssenter

  Læringssenter, el. læringsressurssenter, er en videreføring av de tradisjonelle bibliotek ved undervisnings- og læringsinstitusjoner. Det omfatter IT- og AV-tjenester, ulike veilednings- og undervisningstilbud og tilgang til relevante og kvalitetssikrede informasjons- og læringsressurser. Det inkluderer lesesalsplasser og grupperom, og er dermed både et fysisk rom og en tjeneste.

  Fra wikipedia

 • Bærum bibliotek

  Bærum bibliotek er et folkebibliotek med hovedkontor på Bekkestua.

 • Deichman bibliotek

  Deichman bibliotek (tidligere Deichmanske bibliotek) er Oslo kommunes folkebibliotek.

 • Julius Lippert

  Julius Lippert kan sikte til de følgende personer: