Debatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • debatt

  Debatt er ordskifte eller meningsutveksling, diskusjon.En debatt kan foregå etter detaljerte regler, men også foregå nokså uformelt. Jo klarere og viktigere formål en debatt har, jo mer regulert vil den gjerne være.I forsamlinger der en debatt er ment å gå forut for og legge grunnlaget for fattelsen av vedtak, er det derfor klare debattregler. En møteleder påser at reglene følges.For debatter som foregår i ulike diskusjonsfora, som studentsamfunn, foreninger og programmer, som for eksempel partilederdebatter, som sendes på radio, TV eller på nett, er det derimot noe færre og mer løse regler.

 • Isak Saba

  Isak Saba var en samisk politiker, lærer og folkelivsgransker. Han er mest kjent som den første same på Stortinget (1906–1912), innvalgt på Arbeiderpartiets liste i Øst-Finnmark. Han var senere varaordfører og ordfører i Nesseby kommune. Saba fikk allerede som nittenåring diagnosen «uhelbredelig hjertefeil», og døde bare 46 år gammel. I sitt korte liv rakk han å gjøre en stor innsats for samenes sak.

  Fra wikipedia

 • Debatt

  Debatt er en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter.

 • Fredrik Solvang

  Fredrik Solvang (født 17.

 • VG Nett

  VG Nett er et nettsted og en nettavis eid og drevet av mediehuset VG siden 10.

Mer om Debatt fra Vox Publicas arkiv