Debatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  chile och sverige

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Rovdyr-debatt i Alvdal

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Rovdyr-debatt i Alvdal

 • Bilde: Sámi Dáidda

  Debatt

  Fra Virksomme Ord

 • Foran en ny Europa-debatt

  Hendingene i europeisk politikk i de siste månedene varsler om at Norge om ikke alt for lenge kan bli stillet overfor avgjørende beslutninger om vårt lands tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap. Det vil reise problemet om Norges plass i det internasjonale bildet både økonomisk, politisk og kulturelt.

 • Forgiftet debatt

  Under et politisk møte i går har herr Willoch uttalt: «Hvis Høyre hadde hatt makten ville Norge neppe ha blitt innblandet i den 2. verdenskrig.

 • Vi har ingen åpen debatt om krigen

  Jeg vil takke Fritt Ord for en veldig overraskende pris. Jeg synes fortsatt det er litt vanskelig å forholde meg til den.

  Fra SNL

 • debatt

  Debatt, ordskifte eller meningsutveksling.En debatt kan foregå etter detaljerte regler, men også foregå nokså uformelt. Jo klarere og viktigere formål en debatt har, jo mer regulert vil den gjerne være.I forsamlinger der en debatt er ment å gå forut for og legge grunnlaget for fattelsen av vedtak, er det derfor klare debattregler. En møteleder påser at reglene følges.For debatter som foregår i ulike diskusjonsfora, som studentsamfunn, foreninger og programmer, som for eksempel partilederdebatter, som sendes på radio, tv eller på nett, er det derimot noe færre og mer løse regler.

 • internasjonal politikk

  Internasjonal politikk, begrep som omfatter studiet av staters utenrikspolitikk og forholdet mellom politiske aktører på den internasjonale scenen. Begrepet bør skilles fra uttrykket "internasjonale relasjoner" (IR) som markerer en bredere kategori der både internasjonal politikk og alle andre internasjonale forbindelser er med.Merk at "internasjonal politikk" også brukes som kontrast til "utenrikspolitikk"; her er det betraktningsmåten det kommer an på.

  Fra wikipedia

 • Andreas Haukeland

  Andreas Haukeland (født 12.

 • Debatt

  Debatt er en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter.

 • VG

  VG (Verdens Gang) er en norsk riksdekkende tabloidavis som utkommer både på papir og i elektronisk form.