Formidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • arbeidsformidling

    Arbeidsformidling er mellommannsvirksomhet som tar sikte på å sette arbeidsgivere og arbeidssøkere i forbindelse med hverandre med sikte på å etablere et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold..

  • Nasjonalmuseet

    Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et av Nord-Europas største museer. Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Det nye bygget er plassert bak den gamle Vestbanestasjonen ved Aker brygge i Oslo og sto ferdig 11. juni 2022. Kunstsamlingene omfatter til sammen omkring 400 000 gjenstander og dekker områdene kunst, arkitektur, kunsthåndverk og design.