Internett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  PC Internett og bruker

 • Bilde: Telemuseet

  Utstilling om Internett og Teledata

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  I oppholdsrommet på Valhall QP er det plassert datamaskiner med fri bruk og tilgang til internett

 • Bilde: Telemuseet

  Hjerter

  Fra SNL

 • tingenes internett

  Tingenes internett, IKT-system hvor et stort antall fysiske enheter kommuniserer med hverandre og med internett. Enhetene i tingenes internett er typisk batteridrevet og koblet sammen med trådløs kommunikasjon. Tingenes internett er muliggjort av den raske utviklingen innen kommunikasjonsteknologi, sensorteknologi, batteriteknologi og kraftige små datamaskiner siden 1990-tallet.

 • internett

  Internett, nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre i henhold til protokollen Internet Protocol (IP). I årenes løp har mange slike nettverk blitt bygget opp og knyttet sammen til ett stort, verdensomspennende nettverk. Selv om det også finnes isolerte nett som bruker den samme teknologien, er det dette globale nettverket som i dag kalles for internett.