Internett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • tingenes internett

  Tingenes internett, IKT-system hvor et stort antall fysiske enheter kommuniserer med hverandre og med internett. Enhetene i tingenes internett er typisk batteridrevet og koblet sammen med trådløs kommunikasjon. Tingenes internett er muliggjort av den raske utviklingen innen kommunikasjonsteknologi, sensorteknologi, batteriteknologi og kraftige små datamaskiner siden 1990-tallet.

 • internett

  Internett er et globalt system av datamaskiner, smarttelefoner og andre digitale enheter som er koblet sammen gjennom et kommunikasjonsnett. Internett er en av de viktigste teknologiske innovasjonene og har stor betydning for den moderne økonomien, privatliv og samfunnet generelt.Internett er et «nettverk av nettverk» fordi mange lokale nettverk, for eksempel hjemmenettverk, skolenettverk eller bedriftsnettverk, er knyttet sammen til større nettverk som igjen er knyttet sammen til et verdensomspennende nett.

  Fra wikipedia

 • Internett

  For den am.

 • Tingenes internett

  Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet internet of things (IoT), er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.Det er anslag på at 200 milliarder enheter blir koblet i nær fremtid.

 • Trolling (Internett)

  Trolling er et fenomen som forekommer i mange ulike former i debatter og diskusjoner på internett.