Kulturpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  demonstrasjonstog

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Myndighetene svikter oss

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Orkester, Festiviteten 1976

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  FV: Kåre Karlsen

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. Administrativt behandles nå disse oppgavene atskilt fra utdanning og forskning, mens blant annet idrett gjerne regnes som en del av kulturområdet.Enkelte statlige kulturtiltak i Norge går tilbake til 1800-tallet, men et sterkere statlig kulturpolitisk engasjement vokste først frem etter den annen verdenskrig, blant annet ved opprettelsen av Riksteatret, Riksgalleriet (fra 1992 Riksutstillinger, nå en del av Nasjonalmuseet) og senere Rikskonsertene.Særlig etter de såkalte kulturmeldingene fra 1973 og 1974 og kunstnermeldingen fra 1976 har det offentlige tatt på seg et mer forpliktende samlet ansvar på kulturområdet..

 • Tyskland

  Tyskland, offisielt tysk navn Bundesrepublik Deutschland, forbundsrepublikk i Mellom-Europa. Europas nest største stat i folkemengde, nr. 6 i utstrekning. Grenser til Danmark, Østersjøen og Nordsjøen i nord, Nederland, Belgia, Luxembourg og Frankrike i vest, Sveits og Østerrike i sør, Tsjekkia og Polen i øst.Tyskland er Europas viktigste industriland og et sentralt medlem i Den europeiske union (EU).

  Fra wikipedia

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (født 22.

 • Kulturmelding

  En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet.

 • Kulturpolitikk

  Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles.