Kulturpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (født 22.

 • Kulturpolitikk

  Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles.

 • Kulturpolitikk fram mot 2014

  Kulturpolitikk fram mot 2014 er en stortingsmelding fra regjeringen Bondevik II som omhandler hovedlinjene i kulturpolitikken frem mot 2014.