Kulturpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • norsk kulturpolitikk

  Norsk kulturpolitikk utformes og gjennomføres hovedsakelig gjennom det offentliges engasjement på kulturområdet. «Kultur» forstås her da som kultursektoren i vid forstand. Kulturpolitikk har blitt definert som systematisk finansiering, organisering, regulering og legitimering av kulturproduksjon (Mangset/Hylland, 2017). Kulturpolitikken skapes og utøves av Kultur- og likestillingsdepartementet, Norsk kulturråd, andre statlige etater og institusjoner, og av fylkeskommunene og kommunene.

 • Anders Vassbotn

  Anders Vassbotn var ein norsk politikar, forfattar og målmann, og han var mykje engasjert i ungdomslagsarbeid. Som forfattar skreiv han seg inn i norsk litteraturhistorie med diktet «Å leva det er å elska»..

  Fra wikipedia

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (født 22.

 • Kulturpolitikk

  Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles.

 • Kulturpolitikk fram mot 2014

  Kulturpolitikk fram mot 2014 er en stortingsmelding fra regjeringen Bondevik II som omhandler hovedlinjene i kulturpolitikken frem mot 2014.