Kulturpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  demonstrasjonstog

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Myndighetene svikter oss

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Orkester, Festiviteten 1976

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  FV: Kåre Karlsen

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. Administrativt behandles nå disse oppgavene atskilt fra utdanning og forskning, mens blant annet idrett gjerne regnes som en del av kulturområdet. Enkelte statlige kulturtiltak i Norge går tilbake til 1800-tallet, men et sterkere statlig kulturpolitisk engasjement vokste først frem etter den annen verdenskrig, blant annet ved opprettelsen av Riksteatret, Riksgalleriet (fra 1992 Riksutstillinger, nå en del av Nasjonalmuseet) og senere Rikskonsertene.Særlig etter de såkalte kulturmeldingene fra 1973 og 1974 og kunstnermeldingen fra 1976 har det offentlige tatt på seg et mer forpliktende samlet ansvar på kulturområdet..

 • arkitekturpolitikk

  Arkitekturpolitikk er betegnelsen på de politiske myndigheters program vedrørende arkitektur, og tiltak for å gjennomføre dette programmet. Det første norske arkitekturpolitiske dokument ble utgitt av Kulturdepartementet under statsråd Åse Kleveland i 1992, «Omgivelser som kultur. Handlingsplan for estetisk kvalitet i offentlig miljø». På denne bakgrunn ble institusjonen Norsk Form etablert for å arbeide med konkrete tiltak innenfor planen.

  Fra wikipedia

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (født 22.

 • Kultur

  Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

 • Kulturpolitikk

  Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles.