Kulturpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. «Kultur» forstås her da som kultursektoren i vid forstand. Administrativt behandles disse oppgavene av Kultur- og likestillingsdepartementet, med en rekke underliggende etater, av fylkeskommunene og av kommunene. Gjennom kulturmeldingene i 1973 og 1974 ble det «utvidede kulturbegrep» introdusert, slik at frivillig kulturarbeid, hobbyvirksomhet og idrett regnes som en del av kulturområdet.

 • Anders Vassbotn

  Anders Vassbotn var ein norsk politikar, forfattar og målmann, og han var mykje engasjert i ungdomslagsarbeid. Som forfattar skreiv han seg inn i norsk litteraturhistorie med diktet «Å leva det er å elska»..

  Fra wikipedia

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (født 22.

 • Kulturpolitikk

  Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles.

 • Kulturpolitikk fram mot 2014

  Kulturpolitikk fram mot 2014 er en stortingsmelding fra regjeringen Bondevik II som omhandler hovedlinjene i kulturpolitikken frem mot 2014.