Kulturpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. Administrativt behandles nå disse oppgavene atskilt fra utdanning og forskning, mens blant annet idrett gjerne regnes som en del av kulturområdet. Enkelte statlige kulturtiltak i Norge går tilbake til 1800-tallet, men et sterkere statlig kulturpolitisk engasjement vokste først frem etter den annen verdenskrig, blant annet ved opprettelsen av Riksteatret, Riksgalleriet (fra 1992 Riksutstillinger, nå en del av Nasjonalmuseet) og senere Rikskonsertene.

 • arkitekturpolitikk

  Arkitekturpolitikk er betegnelsen på de politiske myndigheters program vedrørende arkitektur, og tiltak for å gjennomføre dette programmet. Det første norske arkitekturpolitiske dokument ble utgitt av Kulturdepartementet under statsråd Åse Kleveland i 1992, «Omgivelser som kultur. Handlingsplan for estetisk kvalitet i offentlig miljø». På denne bakgrunn ble institusjonen Norsk Form etablert for å arbeide med konkrete tiltak innenfor planen.

  Fra wikipedia

 • Demokratene (Norge)

  Demokratene (DiN) er et norsk registrert politisk parti.

 • Kulturpolitikk

  Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles.

 • Selvstendighetspartiet (ShP)

  Selvstendighetspartiet (ShP) var et nasjonalistisk norsk politisk parti etablert i 2015.