Opphavsrett

For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • opphavsrett

  Opphavsrett er den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig. I Norge reguleres opphavsretten av åndsverkloven av 2018.

 • Bernkonvensjonen

  Bernkonvensjonen, internasjonal konvensjon om beskyttelse av (opphavsrett til) litterære og kunstneriske verk, opprinnelig vedtatt i Bern 9. sept. 1886. Bernkonvensjonen foreligger i en rekke forskjellige versjoner (tekster), etter revisjoner i Paris 1896, Berlin 1908, Bern 1914, Roma 1928, Brussel 1948, Stockholm 1967 og Paris 1971. 167 stater (2013) er tilsluttet Bernkonvensjonen.

  Fra wikipedia

 • Copyright (tegn)

  © er det engelske og amerikanske tegnet for opphavsrett.

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.