Opphavsrett

For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • opphavsrett

  Opphavsrett er den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig.I Norge reguleres opphavsretten av åndsverkloven av 2018.

 • fotografiers rettsbeskyttelse

  Fotografiers rettsbeskyttelse er regulert i lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven)..

  Fra wikipedia

 • Opphaver

  Opphaver (eller opphavsmann) er den som skaper et åndsverk eller har opphavsrett til verket og den som skapte åndsverket kalles originær opphaver.

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.