Opphavsrett

For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • opphavsrett

  Opphavsrett, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 15.juni 2018 (Åndsverkloven, se lovdata). Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende åndsinnsats fra opphavsmannens side.

 • Bernkonvensjonen

  Bernkonvensjonen, internasjonal konvensjon om beskyttelse av (opphavsrett til) litterære og kunstneriske verk, opprinnelig vedtatt i Bern 9. sept. 1886. Bernkonvensjonen foreligger i en rekke forskjellige versjoner (tekster), etter revisjoner i Paris 1896, Berlin 1908, Bern 1914, Roma 1928, Brussel 1948, Stockholm 1967 og Paris 1971. 167 stater (2013) er tilsluttet Bernkonvensjonen.

  Fra wikipedia

 • Fair use

  Fair use er et prinsipp i USAs lovgivning om opphavsrett.

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.