Opphavsrett

For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Kaktus

 • Bilde: Akershusbasen

  Snop

 • Bilde: Akershusbasen

  Håndjern

 • Bilde: Akershusbasen

  Hjerte

  Fra wikipedia

 • Copyright (tegn)

  © er det engelske og amerikanske tegnet for opphavsrett.

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 12.