Valg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kommune-valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Valg 1905

 • Bilde: Oslo Museum

  valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fintelling av valg Oslo 03

  Fra Virksomme Ord

 • Et viktig valg

  Kjære velgere. Mandag så skal du bestemme hvem som skal bestemme i din kommune og ditt fylke.

 • Valg av samfunnsretning

  Kjære venner! I går kom jeg hjem etter et besøk i Tunis. Og det står klarere for meg nå enn noen gang:

 • Avgjørende valg for et fremtidsrettet Forsvar

  Ærede forsamling, Godt nytt år! På terskelen til det nye året, vil jeg gjerne dele noen perspektiver på Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon. Jeg vil i dag rette mye oppmerksomhet mot forsvarspolitikk i en økonomisk vanskelig tid.

  Fra SNL

 • valg

  Valg er en prosedyre for utvelging av ledere eller representanter. De som velger, er noen eller alle medlemmer av en organisasjon eller gruppe. De som velges til å lede eller representere, gis myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle i gruppen.Valgordningen i NorgePolitiske valg er en nødvendig del av et demokrati, men også autoritære stater kan avholde valg. Nesten overalt i den demokratiske verden er valgene frie, hemmelige og direkte.

 • Riksdagsvalg i Finland

  Oversikt over mandatfordeling og prosent av stemmene ved valg til den finske nasjonalforsamlingen, Riksdagen, fra 1962.Les mer om Finlands politiske system her..

  Fra wikipedia

 • Presidentvalget i Kroatia 2009–2010

  Presidentvalget i Kroatia 2009–2010 ble avholdt med første valgomgang søndag 27.

 • Riksdagsvalget i Sverige 2018

  Riksdagsvalget i Sverige 2018 ble avholdt søndag 9.

 • Valgloven

  Valgloven (fullt navn: lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer) er en norsk lov som har til formål å legge forholdene til rette for at norske borgere ved frie, direkte og hemmelige valg kan velge representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.Loven etablerer valgstyrer, stemmestyrer, fylkesvalgstyrer og riksvalgsstyret.Det følger av loven at valgdagsmålinger ikke kan offentliggjøres før klokken 21 på valgdagen.