Valg

En valglov er en lov eller et lovverk som legger premissene for hvordan et valg skal resultere i et valgt myndighetsorgan. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kommune-valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Valg 1905

 • Bilde: Oslo Museum

  valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fintelling av valg Oslo 03

  Fra Virksomme Ord

 • Et viktig valg

  Kjære velgere. Mandag så skal du bestemme hvem som skal bestemme i din kommune og ditt fylke.

 • Valg av samfunnsretning

  Kjære venner! I går kom jeg hjem etter et besøk i Tunis. Og det står klarere for meg nå enn noen gang:

 • Avgjørende valg for et fremtidsrettet Forsvar

  Ærede forsamling, Godt nytt år! På terskelen til det nye året, vil jeg gjerne dele noen perspektiver på Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon. Jeg vil i dag rette mye oppmerksomhet mot forsvarspolitikk i en økonomisk vanskelig tid.

  Fra SNL

 • valg

  Valg er en prosedyre for utvelging av ledere eller representanter. De som velger, er noen eller alle medlemmer av en organisasjon eller gruppe. De som velges til å lede eller representere, gis myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle i gruppen.Valgordningen i NorgePolitiske valg er en nødvendig del av et demokrati, men også autoritære stater kan avholde valg. Nesten overalt i den demokratiske verden er valgene frie, hemmelige og direkte.

 • Riksdagsvalg i Finland

  Oversikt over mandatfordeling og prosent av stemmene ved valg til den finske nasjonalforsamlingen, Riksdagen, fra 1962.Les mer om Finlands politiske system her..

  Fra wikipedia

 • Presidentvalget i Chile 2009

  Presidentvalget i Chile 2009 fant sted med første valgomgang søndag 13.

 • Presidentvalget i Kroatia 2009–2010

  Presidentvalget i Kroatia 2009–2010 ble avholdt med første valgomgang søndag 27.

 • Valglov

  En valglov er en lov eller et lovverk som legger premissene for hvordan et valg skal resultere i et valgt myndighetsorgan.