Valg

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kommune-valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Valg 1905

 • Bilde: Oslo Museum

  valg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fintelling av valg Oslo 03

  Fra SNL

 • valg

  Valg er en prosedyre for utvelging av ledere eller representanter. De som velger, er noen eller alle medlemmer av en organisasjon eller gruppe. De som velges til å lede eller representere, gis myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle i gruppen.Valgordningen i NorgePolitiske valg er en nødvendig del av et demokrati, men også autoritære stater kan avholde valg. Nesten overalt i den demokratiske verden er valgene frie, hemmelige og direkte.

 • Venezuelas samtidshistorie

  Hugo Chávez' valgseier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var den første presidenten i postkolonial tid som ikke hadde tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.Men maktskiftet på toppen og større fokus på sosial utjevning og utvikling medførte ikke et lavere konfliktnivå; heller tvert imot.

  Fra wikipedia

 • Rasjonelle valg

  Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører.

 • Valg

  Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv.

 • Valg i Norge

  Valg i Norge vedrører den demokratiske staten Norges valg og valgordning, samt historisk perspektiv og nærliggende forhold.