Ytringsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Anine Kierulf

  Ewa Anine Kierulf (født 1974) er en norsk jurist.

 • Norsk Forum for Ytringsfrihet

  Norsk Forum for Ytringsfrihet (forkortet NFY) ble etablert i 1995 av Den norske Forleggerforening som et uavhengig samarbeidsorgan for organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.