Ytringsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Den norske embetsboligen i Haag

  Fra wikipedia

 • Anine Kierulf

  Anine Kierulf (født 3.

 • Norges Grunnlov § 100

  § 100 i Norges grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

Mer om Ytringsfrihet fra Vox Publicas arkiv