First House, softis og strategisk kommunikasjon

Utidig fakturering av softis kan peke mot et større demokratisk problem.

At kom­mu­ni­ka­sjons- og lobby­by­rå­et Fir­st House sin fak­tu­re­ring av Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne også omfat­tet soft­is med strø og Red Bull har skapt både sin­ne og smil. 

I sis­te epi­so­de av Medie­sam­funn snak­ker pro­fes­sor Øyvind Ihlen om den­ne saken, og om hvor­for den hand­ler om mer enn iskrem på skatte­be­ta­ler­nes reg­ning.

Og er det slik at vi egent­lig gjør sto­re kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­er en diger tje­nes­te hver gang vi gjør dem til høye, mør­ke og demo­kra­tis­ke pro­ble­mer?

mediesamfunn_vp

TEMA

R

etorikk

100 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen