Journalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Kurs i samferdsel journalistikk

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Penn

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Portrett, Dalsbygda 1911

 • Bilde: Finnmark Fylkesbibliotek

  Brudebilde av John Hostvedt og Janet M

  Fra SNL

 • journalist

  Journalist er en person som har sitt yrke i en redaksjonell avdeling i dagspresse, ukepresse og fagpresse, nyhetsbyråer eller kringkasting, og som i sitt arbeid direkte bidrar til å prege lesestoffet eller utsendingene, videre frilansere som har journalistikk som hovederverv. Yrket er ikke klart avgrenset, og betegnelsen journalist brukes også om folk som gjør journalistisk arbeid ved siden av annet arbeid.

 • journalistikk

  Journalistikk er prosessen der nyheter og opplysninger innhentes, bearbeides og formidles til et publikum gjennom ulike medier som aviser, magasiner, radio, fjernsyn eller internett. Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller har hendt. Journalistikken har et samfunnsoppdrag formulert gjennom Vær Varsom-plakaten.Journalistikkens rolle i samfunnet blir ofte definert utfra akser som å informere borgerne, gi kunnskap og informasjon om folks rettigheter; å avdekke ulovligheter og beskytte folk fra korrupsjon gjennom den såkalte vaktbikkje-funksjonen; å tjene som en toveis kanal mellom de folkevalgte og folket; og å være identitetsskapende ved å tilby et bredt spekter av mulige roller folk kan innta.Redaksjonell uavhengighet har stått som et sentralt premiss siden partipressen ble gradvis svekket og forsvant rundt 1980.

  Fra wikipedia

 • Journalist

  En journalist er en person som utøver journalistikk, det vil si å samle opplysninger og formidle disse i form av tekst, lyd, bilder mv.

 • Journalistikk

  Journalistikk er arbeidet med å dokumentere hendelser i samtiden, og produktet av denne prosessen.

 • Refererende journalistikk

  Refererende journalistikk er journalistikk hvor det først og fremst gjengis hva som har skjedd, men ikke gransker så mye som i undersøkende journalistikk.