Pete Townshend rocker nytt medium

Til tross for sin respek­tab­le alder er The Who-gita­ris­ten, og låt­skri­ve­ren Pete Towns­hend, en av de få i musikk­bran­sjen som vir­ke­lig utnyt­ter mulig­he­te­ne de nye digi­ta­le medie­ne åpner for.