Verdens bokdag

Man­dag 23. april arran­ge­res den årli­ge Ver­dens Bok­dag på Torg­all­men­nin­gen. Inn­tek­te­ne for brukt­bok­sal­get går den­ne gang til Raft­ohu­set.

 

Pete Townshend rocker nytt medium

Til tross for sin respek­tab­le alder er The Who-gita­ris­ten, og låt­skri­ve­ren Pete Towns­hend, en av de få i musikk­bran­sjen som vir­ke­lig utnyt­ter mulig­he­te­ne de nye digi­ta­le medie­ne åpner for.