Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare regler som skal hindre misbruk av personopplysninger, men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov..

 • annonsevare

  Annonsevare er programvare og tjenester som presenter brukerne annonser for å skaffe utviklerne, driftere eller eierne inntekter. Annonsenes innhold er som regel ikke direkte koblet til utvikleren, men disse mottar penger fra annonsørene basert på visninger, klikk og kjøp. Ofte forekommer denne metoden for finansiering i apper og programvare som er gratis, og brukerne kan velge å kjøpe en betalt versjon for å slippe annonsene.

  Fra wikipedia

 • Digitalt Personvern

  Digitalt Personvern er en forening som ble stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett i april 2011.

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.

Mer om Personvern fra Vox Publicas arkiv