Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Digitalt Personvern

  Digitalt Personvern er en forening som ble stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett i april 2011.

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.

Mer om Personvern fra Vox Publicas arkiv