Fristende å forbedre Wikipedia

Artik­ler om lit­te­ra­tur i Wiki­pe­dia er ofte ukri­tis­ke, ensi­di­ge og fei­ren­de — det er fris­ten­de å gå inn og for­bed­re dem, sier pro­fes­sor i lit­te­ra­tur­vi­ten­skap Per Buvik.