Det er bare et spill

Å gjøre en innsats for demokrati­et har fått en ny mening med book­mak­ernes inntre­den i val­gkam­p­en. Men kan book­mak­ernes odds på val­get brukes til noe annet enn underholdning?