Det er bare et spill

Å gjø­re en inn­sats for demo­kra­ti­et har fått en ny mening med book­ma­ker­nes inn­tre­den i valg­kam­pen. Men kan book­ma­ker­nes odds på val­get bru­kes til noe annet enn underholdning?