Utredningen om mediestøtte presentert

Offentlig utvalg leverer delt innstilling om framtidens mediestøtte.

Utval­get som har vur­dert end­rin­ger i pres­se- og medie­støt­te lever­te i dag sin utred­ning til Kul­tur­de­par­te­men­tet. Her fin­ner du doku­men­te­ne:

Se kom­men­tar av pro­fes­sor Hel­ge Øst­bye: Moms­fri­tak — et for­trinn papir­avi­se­ne bør få behol­de.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Lokalmagasinet.no, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Pres­sens pris: Utred­nin­gen om medie­støt­te pre­sen­tert http://bit.ly/hBtxqw […]

til toppen