Utredningen om mediestøtte presentert

Offentlig utvalg leverer delt innstilling om framtidens mediestøtte.

Utval­get som har vur­dert endringer i presse- og medi­estøtte lev­erte i dag sin utred­ning til Kul­tur­de­parte­mentet. Her finner du dokumentene:

Se kom­men­tar av pro­fes­sor Helge Øst­bye: Moms­fritak — et for­trinn papi­ravisene bør få beholde.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Lokalmagasinet.no, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Pressens pris: Utred­nin­gen om medi­estøtte pre­sen­tert http://bit.ly/hBtxqw […]

til toppen