Europeiske apps-vinnere kåret

Priser til apps, visualiseringer, ideer og data-tilrettelegging, 430 deltakere.

Vin­ner­ne i Open Data Chal­len­ge ble kåret og pri­se­ne delt ut i Brus­sel i dag. Kon­kur­ran­sen var for­be­holdt del­ta­ke­re fra EU-land, og det kom inn bidrag fra 24 av 27 land. Vin­ner­ne i de uli­ke kate­go­ri­ene kom fra Slo­va­kia, Stor­bri­tan­nia, Tysk­land, Roma­nia og Sve­ri­ge.

Under­teg­ne­de had­de æren av å være med i jury­en, og var med på å vur­de­re bidra­ge­ne i kon­kur­ran­sen om bes­te ide (jeg had­de også bePart øverst på lis­ten).

Man­ge gode vin­ne­re, og også man­ge and­re gode og ikke minst varier­te pro­sjek­ter. Her er det bare å la seg inspi­re­re.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen