Europeiske apps-vinnere kåret

Priser til apps, visualiseringer, ideer og data-tilrettelegging, 430 deltakere.

Vin­nerne i Open Data Chal­lenge ble kåret og prisene delt ut i Brus­sel i dag. Konkur­ransen var for­be­holdt deltakere fra EU-land, og det kom inn bidrag fra 24 av 27 land. Vin­nerne i de ulike kat­e­goriene kom fra Slo­va­kia, Storbri­tan­nia, Tysk­land, Roma­nia og Sverige. 

Under­teg­nede hadde æren av å være med i juryen, og var med på å vur­dere bidra­gene i konkur­ransen om beste ide (jeg hadde også bePart øverst på listen).

Mange gode vin­nere, og også mange andre gode og ikke minst vari­erte pros­jek­ter. Her er det bare å la seg inspirere.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen