Forskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Økonomisk orientering og videnskapelig forskning

  Økonomisk orientering og videnskapelig forskning Ved verdenskrigens avslutning hadde vi alle en mer eller mindre uklar følelse av at vi var iferd med å gå inn i en ny epoke, - og det ikke minst på det økonomiske område. Vi hadde en følelse av at vi vilde bli tvunget inn på nye, ukjente veier.

 • Fra godkjenning til forskning

  Tittelen jeg har fått oppgitt er: Fra godkjenning til forskning. I prinsippet er ingen en mer kvalifisert person enn en som har tittelen kirke-, utdannings- og forskningsminister.

 • Et sårbart samfunn

  Som utgangspunkt for min redegjørelse vil jeg gjerne ta det godt kjente forhold at vår tid preges av uvanlig raske og dyptgående forandringer i vilkårene for styring av både offentlig og privat virksomhet. Ny teknologi har gitt et enormt potensial for rasjonalisering i nær sagt all virksomhet, og har medvirket til en uvanlig lang oppgangstid i store deler av verdensøkonomien.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning.I 2018 var det rundt 35 000 faglige årsverk innen forskning og utviklingsarbeid i Norge (FoU-statistikkbanken).

 • Vitenskap og forskning i Norge

  .

  Fra wikipedia

 • Forskning

  Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

 • Forskning.no

  forskning.no (2002–) er en nettavis om norsk og internasjonal forskning.

 • Triangulering (forskning)

  Triangulering brukes innen samfunnsvitenskapene om det å referere til observasjoner ved å bruke minst to ulike perspektiver.