politikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • politikk

  Politikk er i vid forstand all aktivitet som bidrar til felles handling og fordeling av verdier i grupper. I denne betydningen er politikk noe som finnes i alle menneskelige samfunn. Vanligvis brukes ordet mer spesifikt om offentlig beslutningsaktivitet der målet er å styre eller lede samfunnsutviklingen.I de fleste moderne samfunn og land finnes det en stat som, om nødvendig, bruker makt for å få omgivelsene til å respektere og etterleve beslutninger som statens ulike organer har kommet fram til.

 • offentlig politikk

  Offentlig politikk er offentlige myndigheters planer og tiltak for fordeling eller omfordeling av offentlige ressurser, som budsjettmidler eller infrastruktur. Avgjørelser om å etablere, flytte eller vedlikeholde offentlige tilbud, som fødeavdelinger, bussruter eller jernbanestrekninger, er eksempler på offentlig politikk. Offentlig politikk kommer til uttrykk i enkeltbeslutninger så vel som i mer omfattende tiltak, programmer, ordninger, prosjekter eller reformer.

  Fra wikipedia

 • Norges politiske system

  Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Politikk

  Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt.

 • Sentrum (politikk)

  Sentrum betegner i politisk forstand de partier, organisasjoner og personer som verken plasserer seg til høyre eller venstre i politikken, men ofte havner midt i mellom dem som et kompromiss mellom begge fløyer.