politikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Kjedelig politikk, spennende liv

  Kjære alle sammen! - delegater, gjester, tilhørere og presse. Velkommen til landsmøte, velkommen til fire dager som vil forandre Norge.

 • Du har satt merker etter deg

  Kjære Kåre Willoch. Du kan se tilbake på mange spennende, krevende, meningsfylte og innsatsrike år.

 • Venstres politikk idag

  Det er nokså nærliggende for meg som sjef for utenriksdepartementet å begynne med utenrikspolitikken, for det første fordi jeg står i den stilling, at jeg har et visst kjennskap til vår utenrikspolitikk, og dernest også fordi jeg så ofte har følelsen av, at utover landet står mange denne side av vårt politiske arbeid nokså fjernt. Men den er i grunnen slik som forholdene har utviklet sig et ganske viktig kapitel i vårt offentlige liv.

  Fra SNL

 • politikk

  Politikk er i vid forstand all aktivitet som bidrar til felles handling og fordeling av verdier i grupper. I denne betydningen er politikk noe som finnes i alle menneskelige samfunn. Vanligvis brukes ordet mer spesifikt som offentlig beslutningsaktivitet der målet er å styre eller lede samfunnsutviklingen. I de fleste moderne samfunn og land finnes det en stat som, om nødvendig, bruker makt for å få omgivelsene til å respektere og etterleve beslutninger som statens ulike organer har kommet fram til.

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.

  Fra wikipedia

 • Norges politiske system

  Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Politikk

  Politikk (av gr.

 • Politikk i Oslo

  Politikk i Oslo er lokalpolitikk på kommune- og fylkestingsnivå i Oslo.