politikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Kjedelig politikk, spennende liv

  Kjære alle sammen! - delegater, gjester, tilhørere og presse. Velkommen til landsmøte, velkommen til fire dager som vil forandre Norge.

 • Du har satt merker etter deg

  Kjære Kåre Willoch. Du kan se tilbake på mange spennende, krevende, meningsfylte og innsatsrike år.

 • Venstres politikk idag

  Det er nokså nærliggende for meg som sjef for utenriksdepartementet å begynne med utenrikspolitikken, for det første fordi jeg står i den stilling, at jeg har et visst kjennskap til vår utenrikspolitikk, og dernest også fordi jeg så ofte har følelsen av, at utover landet står mange denne side av vårt politiske arbeid nokså fjernt. Men den er i grunnen slik som forholdene har utviklet sig et ganske viktig kapitel i vårt offentlige liv.

  Fra SNL

 • politikk

  Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organene som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, eventuelt de tilsvarende organene på under- eller overnasjonalt nivå, vil politikk i praksis være den virksomheten som skjer i tilknytning til statsorganene. Kort kan man derfor si at politikk gjelder samspillet mellom staten og det øvrige samfunnet, eventuelt også samspillet mellom ulike stater (internasjonal politikk).

 • internasjonal politikk

  Internasjonal politikk, begrep som omfatter studiet av staters utenrikspolitikk og forholdet mellom politiske aktører på den internasjonale scenen. Begrepet bør skilles fra uttrykket "internasjonale relasjoner" (IR) som markerer en bredere kategori der både internasjonal politikk og alle andre internasjonale forbindelser er med. Merk at "internasjonal politikk" også brukes som kontrast til "utenrikspolitikk"; her er det betraktningsmåten det kommer an på.

  Fra wikipedia

 • Politikk

  Politikk (av gr.

 • Sentrum (politikk)

  Sentrum betegner i politisk forstand de partier, organisasjoner og personer som verken plasserer seg til høyre eller venstre i politikken, men ofte havner midt i mellom dem som et kompromiss mellom begge fløyer.

 • USAs politiske system

  USA (Amerikas forente stater) er en konstitusjonell føderal republikk med presidentmodellen som styresett.