Medier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Serbia

  Som EU-kandidatland overvåkes mediesituasjonen i Serbia av EU. En lang rekke kritikkverdige og problematiske forhold dokumenteres regelmessig uten at EU nødvendigvis har verktøy som er sterke nok for å påvirke situasjonen på en tilfredsstillende måte. I utgangspunkt positive lovendringer må også omsettes for å få virkning, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle.

 • medier i Ungarn

  I etterkant av valgseieren i 2010 har Viktor Orbán og hans Fidesz-parti begynt å ta kontroll over store deler av det ungarske medielandskapet. Det er estimert at regjeringen kontrollerer nesten hele radiomarkedet , halvparten av kveldsnyhetsprogrammer på TV , en tredjedel av nyhetsnettsteder, halvparten av de nasjonale dagsavisene , alle regionale aviser samt en femtedel av ukepressen (2020).

  Fra wikipedia

 • Digitale medier

  Digitale medier er massekommunikasjon innenfor alle former for elektronisk og digitale kommunikasjonsmedier som er gjort tilgjengelig av datateknologi.

 • Medier

  Medier er flertallsformen av ordet medium, og kan ha flere betydninger: Spiritistiske medier – personer som formidler budskap i magisk eller mystisk sammenheng, for eksempel fra døde Massemedier – aviser, fjernsyn, internett osv.

 • Sosiale medier

  Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon».