Offentlighet

Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat». wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • offentlighet

  Offentlighet er et ord som har flere ulike betydninger. Alle har å gjøre med åpen utveksling av informasjon, ideer, synspunkter og argumenter. Det handler altså om noe som er offentlig i betydningen at folk har mulighet til å få vite om det, i motsetning til noe som er hemmelig, skjult eller holdt innenfor en liten krets av mennesker.Ordet har tre hovedbetydninger: For det første kan offentligheten bety publikum, folk, samfunnets medlemmer, som når man sier at «dette må gjøres kjent for offentligheten».

 • offentlig politikk

  Offentlig politikk er offentlige myndigheters planer og tiltak for fordeling eller omfordeling av offentlige ressurser, som budsjettmidler eller infrastruktur. Avgjørelser om å etablere, flytte eller vedlikeholde offentlige tilbud, som fødeavdelinger, bussruter eller jernbanestrekninger, er eksempler på offentlig politikk. Offentlig politikk kommer til uttrykk i enkeltbeslutninger så vel som i mer omfattende tiltak, programmer, ordninger, prosjekter eller reformer.

  Fra wikipedia

 • Offentlig fridag

  Offentlig fridag er en betegnelse på dager da arbeidstakere har en betalt fridag.

 • Offentlig sektor

  Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet.

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat».