Offentlighet

Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat». wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • offentlig politikk i Norge

  I sin etter hvert banebrytende framstilling av det politiske system – og analysen av dette – definerte David Easton offentlig politikk som autoritativ verdifordeling foretatt av statsmakten eller offentlige myndigheter. Politikken er autoritativ i den betydning at den er bindende for dem som berøres av beslutningene, og at det bare er staten og dens offentlige myndigheter som har myndighet til å fatte slike vedtak.

 • offentlig-nøkkelkryptografi

  Offentlig-nøkkelkryptografi er bruk av asymmetrisk kryptografi på en slik måte at den ene nøkkelen offentliggjøres mens den andre holdes hemmelig. Offentlig-nøkkel kryptografi er i praksis nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for å realisere digitale signaturer. Digitale signaturer i sin tur er helt nødvendig for at to ukjente parter skal kunne etablere tillit til hverandre over et datanett.

  Fra wikipedia

 • Offentlig

  Offentlig – det at noe er offentlig – kan brukes i mange, forskjellige sammenhenger og kan ha flere betydninger: Offentlig, offentlig kjent, offentliggjort og lignende: Det vil si noe som er kjent av allmennheten og av mange personer – i motsetning til bare kjent av én eller få personer.

 • Offentlig fridag

  Offentlig fridag er en betegnelse på dager da arbeidstakere har en betalt fridag.

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat».