Offentlighet

Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat». wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • offentlighet

  Offentlighet er et ord som har flere ulike betydninger. Alle har å gjøre med åpen utveksling av informasjon, ideer, synspunkter og argumenter. Det handler altså om noe som er offentlig i betydningen at folk har mulighet til å få vite om det, i motsetning til noe som er hemmelig, skjult eller holdt innenfor en liten krets av mennesker. Ordet har tre hovedbetydninger: For det første kan offentligheten bety publikum, folk, samfunnets medlemmer, som når man sier at «dette må gjøres kjent for offentligheten».

 • offentlig politikk i Norge

  I sin etter hvert banebrytende framstilling av det politiske system – og analysen av dette – definerte David Easton offentlig politikk som autoritativ verdifordeling foretatt av statsmakten eller offentlige myndigheter. Politikken er autoritativ i den betydning at den er bindende for dem som berøres av beslutningene, og at det bare er staten og dens offentlige myndigheter som har myndighet til å fatte slike vedtak.

  Fra wikipedia

 • Offentlig forvaltning

  Offentlig forvaltning omfatter virksomheter som utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver og er del av den såkalte offentlige sektor.

 • Offentlig sektor

  Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet.

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat».