Nyhetsbrev fra Vox Publica: Unntakstilstand

Hvordan kan et terrortruet Frankrike opprettholde rettigheter og frihet? Andre saker: State of the Union; visualisering av SSB-data.

Nye artik­ler:
Unntak­stil­standen – demokrati­ets prob­lema­tiske ter­ror­forsvar.
Fra den franske rev­o­lusjon til Fran­cois Hol­lande: Om unntak­stil­standens opprin­nelse og hvor­dan den kan brukes og mis­brukes i forsvaret av repub­likken. Av Simon Fontvieille

Retorikkbloggen:
Nasjo­nens til­stand og den tomme stols retorikk.
Natt til ons­dag skal pres­i­dent Oba­ma holde sin siste State of the Union-tale. Allerede siste år forsøk­te han å endre gen­ren. I år fort­set­ter han. Av Jens E. Kjeldsen

Fak­ta først:
Stor forbedring: ssb.nos data-API v2 ute i beta
Data fra SSB betyr for de fleste tabeller i excel, på ark eller i data­bas­er. For at de skal komme ut til folket via dig­i­tale medi­er er det bedre med et API — og her ser du hvor­dan det kom­mer til å se ut. Av Eirik Stavelin

Beta Pub­li­ca:
2015: Face­book og mediene
Dypdykk i norske mediers kom­plis­erte forhold til Face­book domin­erte på mest lest-lis­ten i 2015. Av Olav Anders Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen