Litteratur og revolusjon

Midt i kaoset på Maj­dan-plassen i Kiev leste for­fat­tere poe­si for et lyd­hørt pub­likum. Hvor står ukrain­sk lit­ter­atur to år etter? Et møte med den pro­fil­erte for­fat­teren Jurij Andrukhovytsj.

 

Teatersjefens makt og ære

Da urpremieren på Nor­dahl Griegs Vår ære og vår makt skulle gå av sta­be­len på Den Nationale Scene våren 1935, forsøk­te teatrets styre å forhin­dre oppførelse. Årsak­en synes å være stykkets poli­tiske innhold. Men polemikken som ful­gte, drei­de seg vel så mye om styrets rett til å gripe inn på teater­sje­fens domene.