Twitteratur

På Twit­ter kan for­fat­tere eksper­i­mentere seg fram til nye sjan­gr­er – og kan­skje skape en tekst som blir stående i lit­ter­aturhis­to­rien. Et overb­likk over twitteraturen.