Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-01

Glo­bal Voi­ces Online » Free­dom of Speech En av tema­sek­sjo­ne­ne til Glo­bal Voi­ces tar for seg ytrings­fri­het. (tags: all­men­nin­gen ytringsfrihet)

 

links for 2006-10-31

«Insul­ting the Prop­het» Semi­nar på Chr. Michel­se­ns Insti­tutt 7. novem­ber om bl.a. islam og ytrings­fri­het. (tags: vox­pub­li­ca ytrings­fri­het) BASE — Bie­le­feld Aca­de­mic Search Engi­ne Gir mulig­het til å søke i åpent til­gjen­ge­li­ge aka­de­mis­ke pub­li­ka­sjo­ner. (tags: vox­pub­li­ca all­men­nin­gen ope­naccess) Own Your Own Words New York Times-essay om å påvir­ke pub­li­kums for­stå­el­se av vik­ti­ge begre­per — og ska­pe seg et navn […]

 
 
til toppen