Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avslørt at Face­bo­ok had­de gitt Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca til­gang til pri­vat infor­ma­sjon om 50 mil­lio­ner av sine bru­ke­re, valg­te man­ge å slet­te pro­fi­le­ne sine. Men hva med alle de and­re appe­ne som har til­gang til data­ene våre?

 

Pioneren

Tenk om Aas­ta Han­steen had­de hatt en metoo-kam­pan­je å støt­te seg til der hun gikk gjen­nom Kris­tia­nia på kvelds­tid med ride­pis­ken sin for å beskyt­te seg mot inn­på­slit­ne menn!

 
 
til toppen