Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-17

YouTube Sends TechCrunch A Cease & Desist YouTubes advokater er blitt mer aktive etter at videot­jen­esten ble kjøpt av Google. (tags: opphavs­rett ned­last­ing) Media Mat­ters with Bob McCh­es­ney Ukentlig pod­cast om medi­er og demokrati. Pro­gram­led­er: pro­fes­sor Bob McCh­es­ney. (tags: pod­kast­ing demokrati) Val­ue of the Pub­lic Domain Å øke omfanget av fritt tilgjen­gelig kunnskap og kultur […]

 

links for 2006-11-15

Reportere uten grenser: Egyp­tisk blog­ger arrestert Abdel Kareem Nabil Suleiman sik­tes bl.a. for å ha injuri­ert pres­i­den­ten og “skapt hat” mot islam. (tags: ytringsfrihet)

 

links for 2006-11-14

Peer pro­duc­tion and “laws of qual­i­ty” Forskn­ingsar­tikkel drøfter hvor­dan kvalitet kan sikres i pros­jek­ter som Wikipedia og Project Guten­berg. (tags: all­men­nin­gen wikipedia)

 

links for 2006-11-10

Wikipedia og søke­mo­tor­er Studie: Wikipedia-tre­ff dominer­er i de største søke­mo­torene. (tags: all­men­nin­gen wikipedia) Kine­sisk nettdis­si­dent løs­latt En av flere sak­er hvor Yahoo er kri­tis­ert for å ha bistått etter­forskerne. (tags: ytringsfrihet)

 
 
til toppen