Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-30

Videoblog­ger laget av skole­barn Pros­jekt med videoblog­ging i skolen — 140 skoleelever i bergen­som­rådet har deltatt. (tags: vlog­ging) Pay-walls and print shut peo­ple out from the polit­i­cal con­ver­sa­tion USAs poli­tiske debatt har fly­t­tet seg til net­tet, men­er mag­a­sinet Slates redak­tør Jacob Weis­berg. (tags: all­men­nin­gen demokrati)

 

links for 2006-11-29

Coun­ter­Spin En ukentlig pod­cast med kri­tisk blikk på ukens hen­delser i media. Utgis av press­grup­pen FAIR (Fair­ness & Accu­ra­cy in Report­ing). (tags: pod­kast­ing medier)

 

links for 2006-11-28

Media Con­trol and Self-Cen­­sor­­ship in Hong Kong Artikkel om økende selvsen­sur i Hongkongs medi­er. (tags: presse­fri­het ytrings­fri­het) Dags­pressens kilder Resul­tater fra dan­sk forskn­ing­spros­jekt — elitek­ilder dominer­er kraftig i dagsavisene. (tags: journalistikk)

 

links for 2006-11-24

Hol­berg­prisen — Arrange­ment Det avholdes en rekke arrange­menter i Bergen i forbindelse med utdel­ing av Hol­berg­prisen og Nils Klim-prisen i slut­ten av novem­ber. (tags: demokrati) An empir­i­cal exam­i­na­tion of Wikipedi­a’s cred­i­bil­i­ty Studie som vis­er at ekspert­er vur­der­er kvaliteten på Wikipedia-artik­ler høyere enn ikke-ekspert­er. (tags: wikipedia all­men­nin­gen) Democ­ra­cy in Amer­i­ca: paths to renew­al Michael Edwards om […]

 
 
til toppen