Bøker

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bok

  En bok er en samling av håndskrevne, trykte, blanke eller illustrerte ark, vanligvis av papir, som er lagt i rekkefølge, sammenføyd langs en kant og gjerne påsatt omslag i et stivere materiale. I litterær betydning brukes betegnelsen «bok» om alle slags tekster i dokumentform, enten de er håndskrevne (for eksempel papyrusruller), trykket, innlest som lydbok, eller foreligger digitalt som en skannet bok eller e-bok.

 • guttebøker

  Guttebøker er en sjanger innenfor barne- og ungdomslitteraturen som er skrevet for å leses av gutter, og som vanligvis har gutter og unge menn som hovedpersoner. Innenfor guttebøkene finnes både røverromaner som ble lest for underholdningens skyld, og bøker som ble skrevet og lest som direkte og indirekte oppdragelse. Det kjønnsdelte barnebokmarkedet varte fra cirka 1850 til 1960.

  Fra wikipedia

 • Bøk

  Bøk eller bok (Fagus sylvatica) er et løvfellende tre som tilhører bøkefamilien.

 • Bøker i Bibelen

  Ifølge protestantisk kanonforståelse er det 66 bøker i Bibelen, 39 i Det gamle testamente og 27 i Det nye testamente.

 • Hellige bøker

  Hellige bøker, også omtalt som «den hellige skrift» eller «hellige tekster», er tekster som ulike religiøse tradisjoner betrakter som hellige, eller sentrale for deres religiøse tradisjon og som er den bestemte religionens høyeste autoritet.