Bøker

Ordet bøker kan sikte til ulike ting: Flertallet av ordet bok Flertall av bøk, dvs. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bok

  En bok er en samling av håndskrevne, trykte, blanke eller illustrerte ark, vanligvis av papir, som er lagt i rekkefølge, sammenføyd langs en kant og gjerne påsatt omslag i et stivere materiale. .

 • guttebøker

  Guttebøker er en sjanger innenfor barne- og ungdomslitteraturen som er skrevet for å leses av gutter, og som vanligvis har gutter og unge menn som hovedpersoner. Innenfor guttebøkene finnes både røverromaner som ble lest for underholdningens skyld, og bøker som ble skrevet og lest som direkte og indirekte oppdragelse. Det kjønnsdelte barnebokmarkedet varte fra cirka 1850 til 1960.

  Fra wikipedia

 • Bøk

  Bøk eller bok (Fagus sylvatica) er et løvfellende tre som tilhører bøkefamilien.

 • Bøker

  Ordet bøker kan sikte til ulike ting: Flertallet av ordet bok Flertall av bøk, dvs.

 • Bøker i Bibelen

  Ifølge protestantisk kanonforståelse er det 66 bøker i Bibelen, 39 i Det gamle testamente og 27 i Det nye testamente.