Bøker

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Luxembourgs litteratur

  I Luxembourg brukes flere språk. De tre offisielle språkene er tysk, fransk og letzeburgesch eller luxembourgsk. Dette språket, som i dag beherskes av omtrent 390 000 personer, ble et av landets offisielle språk i 1984. Enkelte språkforskere mener at letzeburgesch ikke er et eget språk, men en variant av tysk. Likevel er det så forskjellig fra tysk at en utlending som behersker tysk ikke dermed vil forstå letzeburgesch.

 • innkjøpsordningene for litteratur

  Innkjøpsordningene for litteratur, også kalt innkjøpsordningen, er en statlig støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen administreres av Norsk kulturråd , som kjøper inn nye bøker og sender dem videre til norske folke- og skolebibliotek og til noen undervisningssteder, sjømannskirker og bibliotek i utlandet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn over sine egne budsjett.

  Fra wikipedia

 • Bøk

  Bøk eller bok (Fagus sylvatica) er et løvfellende tre som tilhører bøkefamilien.

 • Bøker i Bibelen

  I Bibelen er det 66 bøker, 39 i Det gamle testamente og 27 i Det nye testamente.

 • Det gamle testamente

  Denne artikkelen handler om Det gamle testamente hovedsakelig sett fra et kristent perspektiv.