Bøker

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Missale Nidrosiense - middelalderboka i Oppdal kirke

 • Bilde: Kildenett.no

  Baker på Rise, Oppdal

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Universal-Trykkeriet (Forsberg & Sønner)

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • innkjøpsordningene for litteratur

  Innkjøpsordningene for litteratur, også kalt innkjøpsordningen, er en statlig støtteordning for norske bokutgivelser. Ordningen administreres av Norsk kulturråd, som kjøper inn nye bøker og sender dem videre til norske folke- og skolebibliotek og til noen undervisningssteder, sjømannskirker og bibliotek i utlandet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn over sine egne budsjett.Ordningen for skjønnlitteratur ble opprettet i 1965, som et kulturpolitisk virkemiddel, samtidig som Norsk kulturfond ble opprettet.

 • bokhandel

  Bokhandel, firma som driver detaljsalg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel besørger forlagene produksjonen av bøkene, og bokhandelen omsetter det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, fotoutstyr m.m.Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske.

  Fra wikipedia

 • Hellige bøker

  Hellige bøker, også omtalt som «den hellige skrift» eller «hellige tekster», er tekster som ulike religiøse tradisjoner betrakter som hellige, eller sentrale for deres religiøse tradisjon og som er den bestemte religionens høyeste autoritet.

 • Inger Hagerup

  Inger Hagerup (født 12.

 • Sakprosa

  Sakprosa er i hverdagslig språkbruk alle tekster som ikke er skjønnlitteratur – alle de tekstene i samfunnet som ikke uten videre kan kalles romaner, noveller, dramatikk eller lyrikk.