EU

Slovakia, offisielt Den slovakiske republikk‚ er en innlandsstat i Sentral-Europa. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • EU

    Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa som består av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd Europaparlamentet Rådet (Consilium) Europakommisjonen EU-domstolen Den europeiske sentralbank Revisjonsrådet Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og de er dels overnasjonale og dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte.

  • EU

    EU er en forkortelse for Den europeiske union. EU består av 27 land i Europa som samarbeider om blant annet handel, miljø og innvandring. Land som er medlemmer i EU kalles EU-land.Landene som er medlemmer har gitt fra seg litt makt til EU. Derfor kan EU lage lover og regler som gjelder for alle medlemmene. Målet med EU er at landene skal samarbeide fredelig om saker som har med alle landene å gjøre.I medlemslandene bor det til sammen rundt 450 millioner mennesker.