EU

Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • EU

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd Europaparlamentet Rådet (Consilium) Europakommisjonen EU-domstolen Den europeiske sentralbanken Revisjonsrådet Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte.

 • Brexit

  Brexit (av «Britain» og «exit») er et populært navn på prosessen som førte Storbritannia ut av EU i 2020, etter at landet var medlem siden 1973. Prosessen startet med en folkeavstemning om utmeldelse i 2016, og etter flere utsettelser forlot Storbritannia EU 31. januar 2020. Frem til 31. desember samme år forhandlet partene om en handelsavtale i såkalt overgangsperiode.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

  Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.