Klimaendringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimaendringer

  Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer. Siden 1750, da måling av temperaturer med termometer begynte, har det forekommet global oppvarming på omkring 1,2 °C ifølge den sjette klimarapporten til FNs klimapanel fra 2021.

 • klimaendringer

  Årsakene til klimaendringene er i vår tid delvis naturlige og delvis menneskeskapte. På lokal og regional skala er de naturlige svingningene mest framtredende, mens på global skala er de menneskeskapte endringene dominerende. Det er alltid en fysisk årsak til klimaendringene, enten de skjer naturlig eller på grunn av menneskelig aktivitet. Den menneskeskapte påvirkningen av klimaet begynte på det lokale plan allerede da de første sivilisasjonene etablerte seg, for eksempel på grunn av jordbruk.

  Fra wikipedia

 • Global oppvarming

  Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter.

 • Klimaendring

  Klimaendringer er forandringer i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

 • Klimaendringer i Norge

  Innenfor klimaforskningen i Norge har det nasjonale satsingsområdet vært å framstille prognoser for klimautviklingen.

Mer om Klimaendringer fra Vox Publicas arkiv