Klimaendringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimaendringer

  Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer. Siden 1750, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 1,1 °C i følge den sjette klimarapporten til FNs klimapanel fra 2021.

 • klimaflyktning

  Klimaflyktning er eit omgrep i daglegtalen som blir brukt om personar som må forlate heimen sin grunna konsekvensar av klimaendringar. Talet på dei dette gjeld er aukande, men internasjonale lover gir ikkje vern for klimaflyktningar. .

  Fra wikipedia

 • Klima

  Klima er typisk værmønster på et sted, basert på statistikk over været, vanligvis over et 30-års intervall.

 • Klimaendring

  Klimaendringer er en endring i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

 • Klimarealistene

  Klimarealistene er en norsk, partipolitisk uavhengig organisasjon etablert 21.

Mer om Klimaendringer fra Vox Publicas arkiv