Klimaendringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimaendringer

  Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer. Siden 1750, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 1,1 °C i følge den sjette klimarapporten til FNs klimapanel fra 2021.

 • klimaendringer i Antarktis

  Antarktis innehar en særlig viktig rolle i det globale klimasystemet og dermed for klima og klimaendringer i hele verden. Globale klimaendringer fører til smelting av isen i Antarktis, som igjen forsterker effekten av globale klimaendringer. .

  Fra wikipedia

 • Klimaendring

  Klimaendringer er forandringer i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

 • Klimaendringer i Norge

  Innenfor klimaforskningen i Norge har det nasjonale satsingsområdet vært å framstille prognoser for klimautviklingen.

 • Miljøflyktning

  Miljøflyktning er et nyord som karakteriserer en person eller en gruppe mennesker som grunnet miljøtrusler i sitt nærområde må forlate det.

Mer om Klimaendringer fra Vox Publicas arkiv