Landsorganisasjonen i Norge

Land­sor­gan­isas­jo­nen i Norge, LO, stiftet 1. april 1899, er Norges største arbeidstakerorganisasjon.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon og er stiftet 1. april 1899. Organisasjonen har vel 970 000 medlemmer (2022). Hans-Christian Gabrielsen overtok etter Gerd Kristiansen som LOs leder 11. mai 2017, og var organisasjonens leder fram til sin bortgang i mars 2021. Deretter ble Peggy Hessen Følsvik valgt til ny LO-leder på representantskapsmøtet 6.

 • fagforening

  En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiverne. Andre vanlige ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening, yrkesorganisasjon og – i statlig sektor – tjenestemannsorganisasjon. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9, som er den sentrale lov innenfor den kollektive arbeidsrett, brukes ordet fagforening.

  Fra wikipedia

 • Fagforening

  Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag.

 • Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.

 • Liste over ledere for Landsorganisasjonen i Norge

  Landsorganisasjonen har siden stiftelsen i 1899 hatt følgende ledere: 1899-1900: Hans G. Jensen 1900-1901: Dines Jensen 1901-1904: Adolf Pedersen 1904-1905: Joh.