Terrorisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • terrorisme

  Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. Samtidig som fysiske terrorhandlinger medfører økt frykt, er den underliggende frykten for at slike handlinger skal bli satt ut i livet et viktig – psykologisk – element i terrorismen. Terror har derfor både en fysisk og psykisk side. .

 • Terrorisme i Europa etter 2001

  .

  Fra wikipedia

 • Bioterrorisme

  Bioterrorisme er en form for terrorisme som innebærer overlagt utslipp av biologiske agenter.

 • Islamistisk terrorisme

  Terrorisme kan defineres som politisk motivert bruk av vold, eller troverdige trusler om vold, mot sivile fra ikke-statlige aktørers side.

 • Terrorisme

  Terrorisme (også kalt en terroraksjon, et terrorangrep, en terrorhandling eller et terroranslag) kan beskrives som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile (ikke-militære) mennesker eller mot myndigheter eller deres installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige.