Terrorisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • terrorisme

  Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å skape frykt og dermed påvirke politikk. Terrorisme er derfor en politisk strategi som kombinerer vold og kommunikasjon. Å skremme befolkningen og påvirke regjeringer er vel så viktig som å påføre skade.Fordi terrorisme oftest brukes av den svakere part i en konflikt, er terrorister avhengig av å provosere frem en overreaksjon fra den sterkere part.

 • soloterrorisme

  Soloterrorisme er terrorangrep som er planlagt og utført av én enkelt person. Mens terrorisme er en taktikk som vanligvis assosieres med organiserte grupper og miljøer, som palestinske PFLP, irske IRA eller al-Qaida, viste 22. juli-angrepene i 2011 at også enkeltpersoner kan utføre svært dødelige terrorangrep.Soloterrorister kan også betegnes som enkeltmannsterrorister eller «ensomme ulver».

  Fra wikipedia

 • Islamistisk terrorisme

  Islamistisk terrorisme er voldelige aksjoner utført av ikke-statlige aktører med det formål å bidra til et politisk-islamistisk formål, som for eksempel etablering av en islamsk stat eller et nytt, islamsk kalifat.

 • Krigen mot terror

  Krigen mot terror, også kalt kampen mot terror, er betegnelsen på en kampanje mot internasjonal terrorisme, ledet av USA. Begrepet ble lansert av president George W. Bush, i etterkant av terrorangrepet 11.

 • Terrorisme

  Terrorisme (også kalt en terroraksjon, et terrorangrep, en terrorhandling eller et terroranslag) kan beskrives som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile (ikke-militære) mennesker eller mot myndigheter eller deres installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige.