Tillit

Artik­ler og øvrige kilder om tillit, bl.a. tillit til medier.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • I tillit og tro på fremtiden

  Kjære landsmenn! Når tankene på hjemlandet strømmer sterkere inn over oss herute efterhvert som vi igjen nærmer oss julen, så er det iår naturlig, at vi i ganske særlig grad tenker på våre landsmenn i Nord-Norge, som er revet bort fra hus og hjem, efter å ha sett alt det som gjennem mange slektledd og med slit og savn var bygget opp tilintetgjort av en hjerteløs fiende, som ikke kjenner medlidenhet eller medfølelse med medmenneskers lidelser og nød. For de tusener av evakuerte fra Nord-Norge, som for oss, blir julen ikke den hjemmets fest, som den skal være.

 • Voksende tillit til vår politikk

  På vegne av landsstyret ønsker jeg landsmøtets representanter, gjester og innbudte hjertelig velkommen. Et landsmøte er alltid en viktig begivenhet i Det norske Arbeiderparti.

 • Fornyet tillit

  Kjære alle sammen. Arbeiderpartiet vant stortingsvalget 2009.

  Fra SNL

 • Onara O’Neill

  Onara O’Neill er en britisk professor i filosofi, politikar og samfunnsdebattant som koplar moralfilosofi til politisk teori og praksis på ein jordnær måte. Ho studerte historie ved University of Oxford i 1959–1962 og tok doktorgraden i filosofi ved Harvard University i 1969. Frå 1977 til 1992 var ho tilsett ved universitetet i Essex, der ho vart utnemnd til professor i 1987.

 • sosial kapital

  Sosial kapital brukes i samfunnsforskningen som en betegnelse på det sivile samfunnets evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne – og dermed styrke fellesskapets evne til å løse kollektive problemer og utfordringer. Dette er den mest brukte definisjonen av sosial kapital, som særlig er knyttet til den amerikanske statsviteren Robert D.

  Fra wikipedia

 • Gustav V av Sverige

  Oscar Gustaf Adolf (født 16.

 • Norges kommuner

  Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr.

 • USA

  USA (engelsk: United States of America), offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.