Tillit

Artik­ler og øvrige kilder om tillit, bl.a. tillit til medier.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • I tillit og tro på fremtiden

  Kjære landsmenn! Når tankene på hjemlandet strømmer sterkere inn over oss herute efterhvert som vi igjen nærmer oss julen, så er det iår naturlig, at vi i ganske særlig grad tenker på våre landsmenn i Nord-Norge, som er revet bort fra hus og hjem, efter å ha sett alt det som gjennem mange slektledd og med slit og savn var bygget opp tilintetgjort av en hjerteløs fiende, som ikke kjenner medlidenhet eller medfølelse med medmenneskers lidelser og nød. For de tusener av evakuerte fra Nord-Norge, som for oss, blir julen ikke den hjemmets fest, som den skal være.

 • Voksende tillit til vår politikk

  På vegne av landsstyret ønsker jeg landsmøtets representanter, gjester og innbudte hjertelig velkommen. Et landsmøte er alltid en viktig begivenhet i Det norske Arbeiderparti.

 • Fornyet tillit

  Kjære alle sammen. Arbeiderpartiet vant stortingsvalget 2009.

  Fra SNL

 • sosial kapital

  Sosial kapital brukes i samfunnsforskningen som en betegnelse på det sivile samfunnets evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne – og dermed styrke fellesskapets evne til å løse kollektive problemer og utfordringer. Dette er den mest brukte definisjonen av sosial kapital, som særlig er knyttet til den amerikanske statsviteren Robert D.

 • allmenn tillit

  Tap av allmenn tillit kunne idømmes som straff under landssvikoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig. Se tillitstap.

  Fra wikipedia

 • Konfidensintervall

  Et konfidensintervall er i statistikken en måte å angi feilmarginen av en måling eller en beregning på.

 • Norges kommuner

  Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr.

 • Rinnanbanden

  Rinnanbanden (offisielt navn: Sonderabteilung Lola) var en norsk nazistisk gruppe lagt under det tyske Sicherheitsdienst i Trondheim.