• Dette betyr «tillit til mediene» for folk Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Dristighet er en dyd Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Asterix – iscenesetter vår samtid i Antikkens univers Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Mellom demokrati og ytringsfridom: James Buchanan og det radikale høgre i USA Illustrasjon: Håvard Legreid
  • En liberal fritenker Illustrasjon: Håvard Legreid

Gransking og rettssikkerhet

Ordet ”gransking” har intet entydig innhold. Kjennetegn er en utredning av en gruppe som skal være uavhengig av oppdragsgiveren, som skal søke å klarlegge hva som har skjedd i en sak, som ofte skal uttale seg om ansvarsforhold, og også vurdere mulige systemfeil og hvis ja, foreslå endringer.

 

Når leger lar seg bruke

Mitt utgangspunkt er fastlegens og den menige avislesers. Jeg tar ordet fordi jeg skammer meg på vegne av min profesjon i denne saken og ønsker å bruke anledningen til å bidra til større bevissthet omkring roller og mandat, også for oss leger.

 
Side 52 av 56FØRSTE...5...515253...55...SISTE
til toppen