Bare klikk ja1

Du klikker deg inn på en nettside og et popup-vindu som dekker en god del av siden kommer til syne. Bare klikk ja så kan fortsette med det du holder på med, står det. Videre står noe med liten skrift og det er noen linker i teksten, men hvem har vel tid til det? Du trykker ja. Men vent litt, hva var det egentlig du nettopp samtykket til?

 

Islam på skandinaviske nyhetsmediers Facebook-sider

Kommentarfeltene på avisers nettsider og sosiale medie-plattformer har opptatt både forskere og den bredere offentligheten. Spesielt i forbindelse med temaer som islam og innvandring har kommentarfeltene vært i søkelyset, og dette har også vært tilfellet hos våre skandinaviske naboer.

 

Kampen om metaverset

Siden verdensvevens begynnelse for nærmere 30 år siden har mengden kulturell og sosial aktivitet på nettet eskalert eksponensielt. Aksellerert av den pågående pandemien har vi nå videre fått en smakebit av hvor mye som kan gjøres virtuelt—men kanskje også hvor utilfredsstillende det kan føles. Det sistnevnte—vår opplevelse av grensesnittet som gir tilgang til det virtuelle—kan riktignok endre seg veldig raskt. Ny teknologi er under utvikling, og bak scenen foregår det en dragkamp om eierskap og dominans over hva som vil bli det nye metaverset.

 

Vi må redde offentlegheita frå seg sjølv

Det må vere mogeleg å kultivere folks ytringsenergi på betre måtar enn tilfellet er no! Det trengst ein dugnad for ei betre offentlegheit, og den må gjennomførast av medieverksemder, forskarar og studentar i fellesskap.

 

Essayføljetong 8:9 — Moderasjon med tvang

Vekstautomatikken i moderne teknologi vil skape ein framtidig apokalypse hvis vi ikkje modererer oss, seier Hans Jonas. Men har han nokon løysingsforslag? Korleis kan vi reint praktisk skape mindre vekst? Berre tvang kan skape moderasjon, seier Jonas.

 

Essayføljetong 7:9 — Fryktregelen

Fryktregelen seier at det mest ansvarlege er å rekne med at det vil gå galt i framtida. Vi kjem heilt sikkert til å øydelegge livsvilkåra for menneska og livet i naturen viss ikkje vi skremmer oss sjølve til å gjere radikale endringar, seier Hans Jonas.

 
til toppen