Film

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Film

 • Bilde: Domkirkeodden

  Kjør film! Filming

 • Bilde: Larvik Museum

  Film

 • Bilde: Helgeland Museum

  Film

  Fra SNL

 • film

 • film

  Siden filmbransjen ble en profitabel industri på begynnelsen av 1900-tallet har den tekniske apparaturen gjennomgått mange radikale endringer, og med disse endringene har det skjedd en gradvis utvidelse av filmens estetiske muligheter. Som nevnt ovenfor er filmens tekniske betingelser i ferd med å bli helt forandret gjennom digital teknologi.Filmkameraet ble lenge sveivet for hånd; det samme var tilfelle med fremviserne på den enkelte kino.

  Fra wikipedia

 • Film

  Film, også kalt spillefilm eller levende bilder, er en rekke av fotografiske enkeltbilder, som når de vises i en rask rekkefølge, skaper en illusjonen av bevegelse som kalles phi-fenomenet.

 • Nordisk Film

  Nordisk Film er et inter-nordisk selskap som blant annet produserer spillefilmer og serier og andre programmer for fjernsyn.

 • Norsk film

  Norsk film omfatter produksjon av forskjellige typer film, for eksempel spillefilm, kortfilm, dokumentar- og reklamefilm, i Norge eller med norske produsenter og filmfolk.