Nyhetsbrev fra Vox Publica: Hvorfor øker valgdeltagelsen blant de yngste?

Unge velgere strømmer til valgurnene - en analyse av mulige årsaker. Andre temaer: Ukraina; verktøy for nettpublisister.

Nye artik­ler
Flere unge skrur på valgkanalen
Hvor­for økte val­gdelt­agelsen kraftig blant de yng­ste vel­gerne ved stort­ingsval­get i 2013? Av Julie Ane Ødegaard.

«Gi Ukraina en sjanse til å unngå borgerkrig»
En appell til jour­nal­istkol­leger fra den ukrainske organ­isas­jo­nen Stop Censorship.

Fak­ta først
Få grafikkjobben gjort med Datawrapper
Effek­tivt verk­tøy gjør det til en lek å lage inter­ak­tiv grafikk. Av Olav Anders Øvrebø.

Beta Pub­li­ca
Cred­it­ing Cre­ative Com­mons pho­tos made easy
Pre­sent­ing our new Word­Press plu­g­in for Cre­ative Com­mons images. Av Håvar Skau­gen og Olav Anders Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen