Nyhetsbrev fra Vox Publica: Hvorfor øker valgdeltagelsen blant de yngste?

Unge velgere strømmer til valgurnene - en analyse av mulige årsaker. Andre temaer: Ukraina; verktøy for nettpublisister.

Nye artik­ler
Fle­re unge skrur på valgkanalen
Hvor­for økte valg­del­ta­gel­sen kraf­tig blant de yngs­te vel­ger­ne ved stor­tings­val­get i 2013? Av Julie Ane Ødegaard.

«Gi Ukrai­na en sjan­se til å unn­gå borgerkrig»
En appell til jour­na­list­kol­le­ger fra den ukrains­ke orga­ni­sa­sjo­nen Stop Censorship.

Fak­ta først
Få gra­fikk­job­ben gjort med Datawrapper
Effek­tivt verk­tøy gjør det til en lek å lage inter­ak­tiv gra­fikk. Av Olav Anders Øvrebø.

Beta Pub­li­ca
Credi­ting Crea­ti­ve Com­mons pho­tos made easy
Pre­sen­ting our new Word­Press plu­gin for Crea­ti­ve Com­mons ima­ges. Av Håvar Skau­gen og Olav Anders Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen