Nyhetsbrev fra Vox Publica: Europeisk demokrati på prøve

Skottland stemmer over uavhengighet; Ukrainas selvstendighet er truet av Russland. Og: Bryster som våpen.

Nye artik­ler
Skot­t­land: Hvor­for uavhengighet etter 300 år?
Uansett utfall av folkeavstemnin­gen har kam­pan­jen om uavhengighet fra Storbri­tan­nia endret skot­sk poli­tikk på varig vis. Av Jon Worth.

Uni­ver­sitet mot uniform
Tale til nye stu­den­ter ved åpnin­gen av semes­teret, Uni­ver­sitetet i Bergen, 12. august 2014. Av Hans Wil­helm Steinfeld.

Retorikkbloggen
Vores brys­ter er vores bomber
Om billed­er som sprog og hæn­delse. Av Jens E. Kjeldsen.

Offent­lighetens historie
Det norske ordskiftet
Vel­kom­men til blog­gen om norsk offent­lig­hets his­to­rie. Av Eirik Nymark Esperås.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen