Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­g­jer­rig undring da det kom til Norge på beg­yn­nelsen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­byens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­tikere og myn­digheter ville ha bort fra offentligheten.