Kirken og krigen

25. okto­ber 1940 sam­let en hånd­full biskop­er og andre ledere for kris­telige organ­isas­jon­er seg hjemme hos biskop Eivind Berggrav i Oslo bis­pegård for å finne en sam­let vei i kirkens kamp mot nazistene.