Film

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Film

 • Bilde: Domkirkeodden

  Kjør film! Filming

 • Bilde: Larvik Museum

  Film

 • Bilde: Helgeland Museum

  Film

  Fra SNL

 • film

  Siden filmbransjen ble en profitabel industri på begynnelsen av 1900-tallet har den tekniske apparaturen gjennomgått mange radikale endringer, og med disse endringene har det skjedd en gradvis utvidelse av filmens estetiske muligheter. Som nevnt ovenfor er filmens tekniske betingelser i ferd med å bli helt forandret gjennom digital teknologi.Filmkameraet ble lenge sveivet for hånd; det samme var tilfelle med fremviserne på den enkelte kino.

 • film

  Film, skildring eller fortelling hvor fotografiske enkeltbilder innspilt og fremvist i rekkefølge gir illusjon av bevegelse. I utgangspunktet bygger filmen på det forhold at den menneskelige hjerne oppfatter de små forskjellene fra enkeltbilde til enkeltbilde som en ubrutt bevegelse («øyets treghet»). De øyeblikkene hvor lerretet er mørkt mens et bilde erstattes av et annet, er for korte til at de oppfattes, og lyden, som er kontinuerlig, bidrar til å øke illusjonen.

  Fra wikipedia

 • Alle mine kjære (film)

  Alle mine kjære (originaltittel: The Lovely Bones) er en amerikansk dramafilm med overnaturlige elementer fra 2009 regissert av Peter Jackson.

 • Film

  Film, også kalt spillefilm eller levende bilder, er en rekke av fotografiske enkeltbilder, som når de vises i en rask rekkefølge, skaper en illusjon av bevegelse som kalles phi-fenomenet.

 • Max Manus (film)

  Max Manus er en norsk biografisk krigsfilm fra 2008, regissert av duoen Joachim Rønning og Espen Sandberg med Aksel Hennie i hovedrollen som motstandsmannen Max Manus.