Film

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Film

 • Bilde: Domkirkeodden

  Kjør film! Filming

 • Bilde: Larvik Museum

  Film

 • Bilde: Helgeland Museum

  Film

  Fra SNL

 • film

  Siden filmbransjen ble en profitabel industri på begynnelsen av 1900-tallet har den tekniske apparaturen gjennomgått mange radikale endringer, og med disse endringene har det skjedd en gradvis utvidelse av filmens estetiske muligheter. Som nevnt ovenfor er filmens tekniske betingelser i ferd med å bli helt forandret gjennom digital teknologi.Filmkameraet ble lenge sveivet for hånd; det samme var tilfelle med fremviserne på den enkelte kino.

 • film

  Film, skildring eller fortelling hvor fotografiske enkeltbilder innspilt og fremvist i rekkefølge gir illusjon av bevegelse. I utgangspunktet bygger filmen på det forhold at den menneskelige hjerne oppfatter de små forskjellene fra enkeltbilde til enkeltbilde som en ubrutt bevegelse («øyets treghet»). De øyeblikkene hvor lerretet er mørkt mens et bilde erstattes av et annet, er for korte til at de oppfattes, og lyden, som er kontinuerlig, bidrar til å øke illusjonen.

  Fra wikipedia

 • Aldri si aldri

  Aldri si aldri (originaltittel: Never Say Never Again) er en uoffisiell James Bond-film fra 1983 regissert av Irvin Kershner.

 • Film

  Film, også kalt spillefilm eller levende bilder, er en rekke av fotografiske enkeltbilder, som når de vises i en rask rekkefølge, skaper en illusjon av bevegelse som kalles phi-fenomenet.

 • Sofies verden (film og TV-serie)

  Sofies verden er en norsk-svensk filosofisk eventyrfilm og miniserie basert på Jostein Gaarders bok med samme navn.