Film

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • film

  En film er en skildring eller fortelling hvor fotografiske enkeltbilder innspilt og fremvist i rekkefølge gir illusjon av bevegelse. Film som underholdning og kunst kan kategoriseres på mange måter: etter lengde (langfilm, kortfilm) etter tekniske grunnbetingelser (stumfilm, lydfilm, svart/hvitt-film, fargefilm), etter produksjonsform (spillefilm, animasjonsfilm) etter skildringens grunnleggende forhold til virkeligheten (spillefilm, dokumentarfilm, eksperimentfilm) etter sjanger (western, musikal, skrekkfilm) etter målgruppe (barnefilm, familiefilm, voksenfilm) I utgangspunktet bygger filmen på det forhold at den menneskelige hjernen oppfatter de små forskjellene fra enkeltbilde til enkeltbilde som en ubrutt bevegelse («øyets treghet»).

 • film

  Siden filmbransjen ble en profitabel industri på begynnelsen av 1900-tallet har den tekniske apparaturen gjennomgått mange radikale endringer, og med disse endringene har det skjedd en gradvis utvidelse av filmens estetiske muligheter. Som nevnt ovenfor er filmens tekniske betingelser i ferd med å bli helt forandret gjennom digital teknologi.Filmkameraet ble lenge sveivet for hånd; det samme var tilfelle med fremviserne på den enkelte kino.

  Fra wikipedia

 • Den 12. mann (film)

  Den 12.

 • Film

  Film, også kalt spillefilm eller levende bilder, er en rekke av fotografiske enkeltbilder, som når de vises i en rask rekkefølge, skaper en illusjon av bevegelse som kalles phi-fenomenet.

 • Håp (film)

  Håp er en norsk dramafilm fra 2019, produsert av Motlys.