Film

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • film

  Film er ei form for kunst eller underhaldning som brukar bevegelege bilete og lyd for å fortelje ei historie eller formidle ein bodskap. Det finst mange typar filmar og mange ulike sjangrar. Nokre vanlege måtar å kategorisere film på: etter lengde (langfilm, kortfilm) etter målgruppe (barnefilm, familiefilm, vaksenfilm) etter skildringas grunnleggende forhold til verkelegheita (spelefilm, dokumentarfilm, eksperimentfilm) etter tekniske føresetnadar (stumfilm, lydfilm, svart-kvitt-film, fargefilm) etter produksjonsform (realfilm, animasjonsfilm) etter sjanger (western, musikal, skrekkfilm) .

 • film

  Siden filmbransjen ble en profitabel industri på begynnelsen av 1900-tallet, har den tekniske apparaturen gjennomgått mange radikale endringer, og med disse endringene har det skjedd en gradvis utvidelse av filmens estetiske muligheter. Som nevnt ovenfor er filmens tekniske betingelser i ferd med å bli helt forandret gjennom digital teknologi.Filmkameraet ble lenge sveivet for hånd, og det samme var tilfelle med fremviserne på den enkelte kino.

  Fra wikipedia

 • Dune (2021)

  Dune, også skrevet Dune: Part One, er en amerikansk science fiction-film fra 2021 regissert av Denis Villeneuve.

 • Film

  Film, også kalt spillefilm eller levende bilder, er en rekke av fotografiske enkeltbilder, som når de vises i en rask rekkefølge, skaper en illusjon av bevegelse som kalles phi-fenomenet.

 • Sulis 1907 (film)

  Sulis 1907 er en norsk historisk dramafilm fra 2023.