Historie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • historie

  Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener vi med historie menneskehetens utvikling og de ulike epokene i denne.

 • Historia Norwegie

  Historia Norwegie (Norvegiae) er en latinsk beskrivelse av Norge og historiografisk verk om de norske kongene av en ukjent forfatter. Verket er ett av de fire større latinske verker fra norsk middelalder av historisk eller hagiografisk karakter som alle ble til i perioden rundt 1150–1200.Verket er bemerkelsesverdig som en svært tidlig skildring av norsk historie og kan være det tidligste norske historieverk på latin.

  Fra wikipedia

 • Historie

  Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter.

 • Norges historie

  Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen.

 • Samenes historie

  Samenes historie handler om samene i nordvestområdene av Europa fra forhistorisk tid til etterkrigstiden.